Kácení stromů

Provádíme komplexní služby v oblasti kácení dřevin a manipulace s dřevní hmotou

KÁCENÍ A RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ
- u drátů elektrické energie
- u cest a silnic, v blízkosti budov
- běžné i přerostlé stromy, větrem poničené
- podél tratí bez přerušení provozu

ŠTĚPKOVÁNÍ
- používáme profesionální benzinový drtič dřeva do průměru 80 mm
- rychlý a efektivní úklid pokácených dřevin

ŠTÍPÁNÍ
- používáme profesionální  štípač 
- délka štípaného dřeva 1 050 mm
- rychlé naštípání dřeva

PROŘEZÁVÁNÍ A VYŘEZÁVÁNÍ KEŘŮ

ODVOZ DŘEVA A ŠTĚPKY

VÝHODNÁ PLATBA
- možnost částečné úhrady pokáceným dřevem

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
- super ceny palivového dřeva

 

Více o kácení a rizikovém kácení stromů
ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ NA POZEMKU JE ODPOVĚDNOSTÍ VLASTNÍKA

Nejčastější defekty stromů:

- elektrické vedení procházející stromem
- zlomené nebo naprasklé větve, větve vyuůstající z jednoho místa na kmeni, suché odumírající větve
- otevřená velká dutina v kmeni nebo kosterní větvi
- změna výšky půdního povrchu nebo budování jiných staveb v okolí
- podmáčené oblasti s mělkou půdou
- silné naklonění stromů nad často využívaným místem (dům, garáž)
- nedávné stavební zásahy na stanovišti, svahování, kácení stromů, těžba lesních porostů v bezprostřední blízkosti

NEVÍTE, ZDA VÁŠ STROM JE RIZIKOVÝ? Pošlete nám fotku stromu a přilehlého terénu a my vám odborně poradíme.

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Ke kácení dřevin (stromy, keře) je nezbytné povolení příslušného obecního úřadu. Zde si můžete stáhnout vzor žádosti o povolení kácení dřevin.

Kdy nepotřebujete toto povolení?

1. Bez povolení může pokácet strom pouze fyzická osoba, který ve výšce 130 cm má obvod kmene do 80 cm, nebo vyklučit křoviny v souvislém porostu do plochy 40 m².

2. Bez povolení může občan kácet i v případě krajní nouze, např. hrozí-li bez jakýchkoli pochybností bezprostředně škoda na životě či na zdraví nebo majetková škoda značného rozsahu. V takovém případě ovšem musí zásah do 15 dnů oznámit písemně orgánu ochrany přírody, tedy obecnímu úřadu.

3. Povolení není třeba ani ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při jejich výchovné probírce, z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Záměr kácet z těchto důvodů musí být oznámen obecnímu úřadu nejméně 15 dnů předem s tím, že toto oznámení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení.

Kdy vždy potřebujete toto povolení?

Právnická osoba musí žádat o povolení k pokácení dřeviny jakékoliv velikosti, stejně jako ke smýcení keřových porostů bez ohledu na velikost plochy, kterou zaujímají.

Kdy je vegetační klid?

Vegetační klid začíná 1. října a končí 31. března. V tomto období můžete kácet dřeviny na základě platného povolení.

 

 

Tipy

Sezónní práce: mytí oken, nátěry okapů, opravy a nátěry fasád – to vše pomocí horolezecké techniky. Krátké objednací termíny. Nejčastěji Praha, střední a západní Čechy. Rychlý kontakt:
Kestechnik, s. r. o. 774 113 815

Vyhledávání