Školení, kurzy, vzdělávání

Jsme oprávněni provádět školení, ověřovat znalosti, řídit a provádět práce ve výškách ve smyslu NV č. 362/2005 Sb. a směrnice č. 2001/45/ES.

 

Veškeré kurzy připravuje a školí zkušený instruktor lezení a motorových pil, Roman Kešner, který výškové práce sám v praxi již řadu let provádí.

 

Kdo a proč musí být proškolen?

- zaměstnanci, kteří provádějí práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou

Jak často musí být zaměstnanci školeni?

- zaměstnanci musí být školeni 1 x ročně

Které právní normy toto školení nařizují?

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Vláda nařizuje podle § 134a odst. 2 a podle § 134 e odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenstva upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Bod XI. přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Zaměstnavatel  poskytuje  zaměstnancům  v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  při  práci  ve  výškách  a  nad volnou hloubkou,  zejména  pokud  jde  o  práce  ve  výškách  nad  1,5  m, kdy zaměstnanci  nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy  pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad  5  m  a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži  a  demontáži  lešení  postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé.

 

Nabízíme vám tyto kurzy:

Základní kurz "A"

Školení BOZP pro používání POZ (prostředků osobního zajištění), teorie a praxe u zákazníka za pomocí vlastního vybavení s platnou revizí
Délka: 3 dny (24 vyučovacích hodin)
Cena: 2.000,- Kč/ osoba

Rozšířený kurz "A"

Školení BOZP odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky, teorie a praxe u zákazníka za pomocí vlastního vybavení s platnou revizí
Délka: 3 dny (24 vyučovacích hodin)
Cena: 4.000,- Kč/ osoba

Speciální kurz "A"

Školení BOZP odborné způsobilosti pro práce ve výškách a evakuaci osob, teorie a praxe u zákazníka za pomocí vlastního vybavení s platnou revizí
Délka: 3 dny (24 vyučovacích hodin)
Cena: 4.000,- Kč/ osoba

Kurz "B"

Periodické opakovací školení BOZP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou při použití POZ, teorie a praxe u zákazníka za pomocí vlastního vybavení s platnou revizí. Školení pro ty, kdo mají např. propadlou platnost průkazu.
Délka: 2 dny (16 vyučovacích hodin)
Cena: 2.200,- Kč/ osoba

Kurz "C"

Periodické opakovací školení BOZP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou při použití POZ, teorie a praxe u zákazníka za pomocí vlastního vybavení s platnou revizí
Délka: 1 den (8 vyučovacích hodin)
Cena: 800,- Kč/ osoba

Veškeré ceny jsou bez DPH.

Množstevní slevy a slevy při opakováných objednávkách školení jsou samozřejmostí.

Tipy

Sezónní práce: mytí oken, nátěry okapů, opravy a nátěry fasád – to vše pomocí horolezecké techniky. Krátké objednací termíny. Nejčastěji Praha, střední a západní Čechy. Rychlý kontakt:
Kestechnik, s. r. o. 774 113 815

Vyhledávání